შატო მუხრანი_საფერავი_26

საფერავი კაბერნე

შეფასებისთვის საჭიროა ღვინის შეძენა
ჯამური ქულა
noimg
0
კომენტარი

ფასი:26.05 ლარი

In stock

მეღვინე: შატო მუხრანი

ვინიფიკაცია

მუხრანის ღვინოებისთვის საჭირო ყურძნის წყაროს 100%-ით წარმოადგენს მუხრანის სამამულო ვენახები. ვენახის დამუშავების ყველა ოპერაცია ხორციელდება მხოლოდ ხელით. ღვინის გემოვნური თვისებების ასამაღლებლად მოსავლის მოცულობა კონტროლირდება კონკრეტული წელიწადის თვისებებიდან გამომდინარე. საჭიროების შემთხვევაში ტარდება “მწვანე რთველიც”. ყურძენი იკრიფება მხოლოდ ხელით და ქარხანაში მის გადასამუშავებლად მიტანის დრო სულ 7-12 წუთია.
მოტანისთანავე ყურძენი თავსდება ვიბრობუნკერებში, საიდანაც დოზირებით მიეწოდება კლერტგამცლელ-საჭყლეტ მანქანას. მიღებული დურდო გადაიტუმბება სადუღარ ჩანებში. დუღილი მიმდინარეობს კულტურული საფუარის გამოყენებით და/ან ველურად დაახლოებით 22-240C ტემპერატურაზე მკაცრი კონტროლით. ექსტრაქცია ხორციელდება ზევიდან დასხურებით, ეგრეთ წოდებული დელესტაჟის გამოყენებით და მცირე პარტიებისათვის კი ჭაჭის ქუდის მექანიკური დარევით. დადუღებული ღვინო ჭაჭიდან გამოცალკევდება თვითდინებით. ჭაჭა კი გამოიწნიხება მემბრანულ წნეხებზე. გამოწნეხილი ფრაქციის 30-40% უერთება თვითნადენ ფრაქციას. რძემჟავა დუღილი ხორციელდება ალკოჰოლური დუღილის დასრულებიდან 2-3 კვირის შემდეგ მაშინ, როდესაც დგება ახალგაზრდა ღვინის ტანინების პოლიმერიზაციისა და სხეულის ბალანსის სტადია. შერჩეული ახალგაზრდა ღვინოები კუპაჟდება ღვინის საბოლოო სტილის გათვალისწინებით და კუპაჟის 20% მწიფდება ფრანგულ, ამერიკულ და კავკასიური მუხის კასრებში. ღვინოების მომწიფების და მათი საბოლოო გემოვნური თვისებების მიღწევის შემდეგ მუხაში მომწიფებული ნაწილი უერთება დანარჩენ რაოდენობას, გაივლის სტაბილიზაციას და ჩამოისხმება. ჩამოსხმის მეთოდებად აირჩევა ის კონკრეტული შემთხვევა, რომელიც ჩვენს ღვინოებს დიდი ხნის განმავლობაში დაეხმარება მათივე მაღალი გემოვნური თვისებების შენარჩუნებაში.

ორგანოლეპტიკა

მდიდარი ლალის ფერი ლურჯი ანარეკლით. შავი თუთისა და ბლის გემოთი გაჯერებული არომატი, რომელიც მძლავრი ხავერდოვანი ტანინითა და დაბალანსებული მჟავიანობითაა გამორჩეული. ჯიშის არომატები ჰარმონიულად ერწყმის მუხაში დაძველების ნაზ ტონებს. ბოთლში დაძველებასთან ერთად შესაძლოა განვითარდეს ალმასისებრი კრისტალები, რაც ამ ღვინის დაყენების და მისი წარმოშობის უნიკალურობაზე მიუთითებს.

60% საფერავი, 40% კაბერნე სოვინიონი. საფერავი არის ქართული ენდემური ჯიში, რომელსაც აქვს ყველა ის მახასიათებელი, რომლითაც იგი უტოლდება მსოფლიოს ყველა წამყვან წითელ ჯიშს. ეს ჯიში, კაბერნე სოვინიონთან ერთად შესანიშნავ წითელ ღვინოს ქმნის.

გაუზიარე მეგობრებს...Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook